SADRŽAJ STRANICE SE TRENUTNO UREĐUJE…

Mirjana Tica

Mirjana Tica

ADMINISTRACIJA

 

 

Sandrina Tica

Sandrina Tica

ADMINISTRACIJA

 

 

Lana Gorianzky

Lana Gorianzky

ADMINISTRACIJA

 

 

Marina Stojnović

Marina Stojnović

ADMINISTRACIJA

 

 

Ivana Šibalić

Ivana Šibalić

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

 

 

Senata Majić

Senata Majić

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

 

 

Žarka Ivanović

Žarka Ivanović

SOCIJALNO-
TERAPIJSKA ZAJEDNICA

 

 

Vasilije Vranić

Vasilije Vranić

SOCIJALNO-
TERAPIJSKA ZAJEDNICA

 

 

Venesa Šimić

Venesa Šimić

SOCIJALNO-
TERAPIJSKA ZAJEDNICA

 

 

Verica Kruljac

Verica Kruljac

SOCIJALNO-
TERAPIJSKA ZAJEDNICA

 

 

Jovana Maletić

Jovana Maletić

POLUDNEVNI BORAVAK

 

 

Vladimir Mateljić

Vladimir Mateljić

POLUDNEVNI BORAVAK

 

 

Anica Pašalić

Anica Pašalić

POSTTRETMAN

 

 

Gordana Ilakovac

Gordana Ilakovac

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

 

 

Gordana Horvat

Gordana Horvat

INDIVIDUALNI TRETMAN