AktivirAJMO

 • Projektni broj:

  001-025/005-055

 • Trajanje projekta:

  1.9.2022. do 30.11.2023.

 • Nositelj:

  Udruga ISKRA
  waldorfska inicijativa iz Osijeka

 • Ukupna vrijednost projekta:

  29.982,87€

Projekt „aktivirAJMO“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

 • Svrha i cilj projekta
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Partneri
 • Publikacije

Uspostaviti sustavnu i kontinuiranu podršku djeci, roditeljima i odgojno – obrazovnim djelatnicima u svrhu prevencije socijalne isključenosti putem suvremenih pedagoških pristupa te na taj način ojačati vještine za aktivno sudjelovanje ranjivih skupina djece, njihovih roditelja i odgojno – obrazovnih djelatnika u demokratskoj kulturi i životu zajednice (vrtićke, školske, obiteljske, lokalne).

Projekt je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Djeca, roditelji i odgojno – obrazovni djelatnici

 1. “Aktivni vrtić” :
  • 10 preventivno – terapijskih radionica za djecu uzrasta 3 – 6 godina
  • 10 radionica preventivno – terapijskog programa za razvoj grafomotorike namijenjen djeci šestogodišnjacima kao dodatna priprema za polazak u školu
 2. “Aktivna škola” :
  • 5 umjetničkih radionica po elementima waldorfske, doživljajne i relacijske pedagogije za djecu niže osnovnoškolske dobi
  • 5 interaktivnih radionica na temu ljudskih prava i građanskog odgoja za djecu više osnovnoškolske dobi
 3. “Aktivni roditelji”:
  • 4 interaktivna predavanja (svako predavanje trajanja 1 sat i 30 minuta) čija tematika je dijalog između roditelja i djece, kako roditelj može pomoći djetetu u savladavanju izazova, kako ojačati roditeljske kompetencije te kako doprinijeti djelovanju u multikulturalnoj sredini
 4. “Aktivni odgojno-obrazovni djelatnici”:
   Interaktivna predavanja i radionice podijeljeni u 2 modula:
  • Jedan modul za odgojitelje i jedan za učitelje
 5. “Obiteljske igre”:
  • 2 festivala u lipnju i rujnu namijenjeni djeci, mladima, roditeljima, obiteljima, odgojno-obrazovnim djelatnicima te svim zainteresiranim građanima
 6. “Aktivni OCD-i”:
   Jačanje kapaciteta OCD-a Korisnika i Partnera bit će provedeno kroz 3 modula:
  • IKT edukacije za OCD-e
  • Trening za javni nastup
  • Priručnik za multiplikaciju

Osnovna škola Blage Zadre Vukovar, Udruga Breza i Dječji vrtić Vukovar 1

Vijesti iz projekta

Sadržaj na web stranici isključiva je odgovornost udruge ISKRA waldorfska inicijativa i udruge Breza i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.