Pozitivno roditeljstvo- završetak projekta

Obzirom na cjelokupnu situaciju izazvanu virusom Covid-19 nismo bili u mogućnosti ostvariti suradnju s roditeljima, naših korisnika poludnevnog boravka, u punom kapacitetu. Komunikacija s njima odvijala se putem komunikacijskih platformi poput Vibera, Whats’up-a.

Savjetodavni rad sa svakim roditeljem odvijao se osobno dva puta mjesečno. Ukupan broj roditelja je 16. Realizacija naših aktivnosti doprinijela je boljoj informiranosti roditelja korisnika poludnevnog boravka čiji je angažman bio značajan tijekom provedbe projekta. Roditelji su spremniji nego ranije nositi se sa svakodnevnim poteškoćama i problemima svoje djece. Lakše rješavanje konfliktnih situacija, jednostavnija dvosmjerna komunikacija između roditelja i djece doprinijela je boljoj kvaliteti života.