ERASMUS + PROJEKT: EFFECTS

Stručnjaci za obitelji pronalaze učinkovite koncepte treninga i podrške
KA 2 STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR SCHOOL EDUCATION
 • Projektni broj:

  2016-1-DE02-KA202-003410

 • Trajanje projekta:

  24 mjeseca (od 1.9.2016. do 31.8. 2018.)

 • Nositelj:

  Das Diakonische Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden

 • Odobrena financijska podrška:

  104.415,00 eura

 • Svrha
 • Cilj
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Partneri
 • Partneri

Provođenje akcija i istraživanja usmjerenih na nemotiviranost učenika i prevenciju ranog napuštanja školovanja čiji je postotak u nekim od partnerskih zemalja iznimno visok, dok u drugim partnerskim zemljama taj postotak nije zabrinjavajući, no problem je razina obrazovanja koju mladi dostižu.

Razmjena primjera dobre prakse među stručnjacima koji djeluju na području podrške obiteljima

Predavači, stručni djelatnici u području socijalnih usluga

 • Transnacionalne konferencije u pet zemalja
 • Razmjena iskustava kroz primjere dobrih praksi, razvijanje zajedničkih preporuka za daljnji odgoj i obrazovanje na transnacionalnoj razini kako bi se iste mogle upotrijebiti i implementirati na nacionalnim razinama, a u svrhu poboljšanja programa e-učenja
 • Promocija projekta

Udruga Breza (Hrvatska), Tulip organisation (Bugarska), Evangelische Hochschule Freiburg (Njemačka), Everton Nursery school and Familiy center (Velika Britanija), Haro, riksorganisationen fӧr valfrihet jӓmstӓlldhet, fӧrӓldraskap (Švedska), BAG Familienbuildung und Beratung (Njemačka)

 • Njemačka / Tema: Obiteljski centri kao podrška kvalitetnom roditeljstvu / Zaposlenost roditelja/ Jednoroditeljske obitelji / Planiranje karijere / Standardi obiteljskih centara
 • Velika Britanija / Tema: Podrška obiteljima u riziku putem edukacije i savjetovanja / Rad s roditeljima migrantima / Suradnja obiteljskih centara i škola
 • Švedska / Tema: Prevencija i zaštita zdravlja u ranom djetinjstvu / Dugoročne strategije implementacije zdravstvenog odgoja, posebno za vrijeme stresnih, rizičnih i osjetljivih stanja
 • Bugarska / Tema: Pomoć i podrška obiteljima putem modela Obiteljskih konferencija / Primjeri dobre prakse /Aktivna participacija obitelji u radu sa stručnjacima.

Realizacija sljedeće konferencije (stručnog skupa) planirana je za 22.-23. travnja 2018. u Osijeku na temu:
Intervencijski programi/ Što se događa kada prevencija zakaže/ Zaštita djece od nasilja i zlostavljanja u obiteljima,
predškolskim i školskim institucijama/ Resursno orijentirani koncepti podrške djeci i obiteljima (primjeri dobre prakse).

e

Vijesti iz projekta

Održana je posljednja konferencija - partnerski sastanak projekta Effects, koji je uspješno završen. Razmijenjena su iskustva pozitivne prakse u području rada s obiteljima, djecom i mladima u riziku. Na konferenciji su sudjelovali...