Suzana Vargović

Suzana Vargović

PREDSJEDNICA-
UDRUGE BREZA

 

Mirjana Tica

Mirjana Tica

ADMINISTRACIJA

 

Lana Gorianzky

Lana Gorianzky

ADMINISTRACIJA

 

Denis Spajić

Denis Spajić

ADMINISTRACIJA

 

Ivana Šibalić

Ivana Šibalić

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

 

Anamarija Tomšić

Anamarija Tomšić

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

 

Josipa Jurlina

Josipa Jurlina

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

 

Ana Delimar

Ana Delimar

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

 

Goran Bošković

Goran Bošković

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

 

Venesa Šimić

Venesa Šimić

SOCIJALNO-
TERAPIJSKA ZAJEDNICA

 

Verica Kruljac

Verica Kruljac

SOCIJALNO-
TERAPIJSKA ZAJEDNICA

 

Nevena Nemet

Nevena Nemet

SOCIJALNO-
TERAPIJSKA ZAJEDNICA

 

Jovana Živković

Jovana Živković

POLUDNEVNI BORAVAK

Vladimir Mateljić

Vladimir Mateljić

POLUDNEVNI BORAVAK

Anica Pašalić

Anica Pašalić

POSTTRETMAN