Suzana Vargović

Suzana Vargović

PREDSJEDNICA-
UDRUGE BREZA

 

Mirjana Tica

Mirjana Tica

ADMINISTRACIJA

 

Lana Gorianzky

Lana Gorianzky

ADMINISTRACIJA

 

Denis Spajić

Denis Spajić

ADMINISTRACIJA

 

Ivana Šibalić

Ivana Šibalić

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

 

Anamarija Tomšić

Anamarija Tomšić

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

 

Josipa Jurlina

Josipa Jurlina

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

Ana Delimar

Ana Delimar

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

Goran Bošković

Goran Bošković

PROGRAMSKO-
PROJEKTNI TIM

Verica Kruljac

Verica Kruljac

SOCIJALNO-
TERAPIJSKA ZAJEDNICA

Nevena Nemet

Nevena Nemet

SOCIJALNO-
TERAPIJSKA ZAJEDNICA