Homeschooling – individualizirana nastava

  • Homeschooling je individualizirana nastava kod kuće koju stručni odgojno-obrazovni tim Udruge Breza uspješno provodi od 2002. godine.
  • Namijenjen je hrvatskim i švicarskim, odnosno stranim korisnicima Socijalno-terapijske zajednice (STZ) u dobi od 13 do 21 godine.
  • Program je baziran na individualiziranoj nastavi u skladu sa školskim programima zemalja iz koje korisnici dolaze.
  • Individualizirano se podučavanje provodi u prostorijama Zajednice i šire.
  • Korisnicima nudimo alternativno obrazovanje uz potpuno individualni pristup u obradi gradiva, usvajanju i provjeri znanja uz naglasak na praktični rad i iskustveno učenje.
  • Cilj je programa razvijanje svih prisutnih potencijala u korisnika te pozitivnoga odnosa prema školi (usvajanje radnih navika – učenje, čitanje, pisanje zadaća…, motiviranosti, koncentracije i dr.).

U programu sudjeluju:
a) korisnici Zajednice (hrvatski državljani) koji nisu završili osnovnu ili srednju školu pa im se omogućuje upis u državnu školu ili pučko učilište bez pohađanja nastave uz konzultacije s predmetnim nastavnicima te polaganje testova i usmeno odgovaranje gradiva.
Prema dogovorenom školskom programu stručni tim Breze priprema korisnika za svaki predmet te vodi računa o svim segmentima potrebnim za kvalitetan školski rad.
Nadležna škola/učilište na kraju školske godine korisniku izdaje svjedodžbu o postignutom uspjehu.
b) korisnici Zajednice (strani državljani) koji prema školskom programu Steinerschule (na njemačkoj jeziku) imaju mogućnost nastaviti prekinuto školovanje (do 9. razreda).
Švicarski partner na temelju postignutoga uspjeha i izvješća o korisniku izdaje svjedodžbu koja je pravovaljana u cijeloj Švicarskoj.
Strani korisnici obvezno uče i hrvatski jezik te po povratku u matičnu zemlju dobivaju diplomu o aktivnom znanju hrvatskoga jezika koju mogu koristiti u bilo kojoj zemlji.
Voditeljica individualizirane nastave: Ivana Šibalić