Learning2Serve

innovative school practices to foster education to common values
 • Projektni broj:

  2021-1-ES01-KA220-SCH-000032554

 • Trajanje projekta:

  od 1.11.2021. do 31.10.2024. (36 mjeseci)

 • Nositelj:

  Madre Coraje, Španjolska

 • Odobrena financijska podrška:

  244.287,00 eur

 • Svrha i cilj
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Partneri
 • Publikacije

Ovaj projekt ima za cilj promovirati inovativne prakse za obrazovanje o zajedničkim vrijednostima u osnovnim školama na temelju Metodologija učenja zalaganjem u zajednici, engl. service leraning (SL). Uz to, projekt doprinosi podržavanju aktivnog građanstva i etike za cjeloživotno učenje kako bi se potaknuo razvoj društvenih i međukulturalnih kompetencija i ponudile prilike za sudjelovanje u društvenom i građanskom angažmanu kroz formalne ili neformalne aktivnosti učenja. Cilj je projekta postići da učenici stječu relevantne kognitivne i nekomnitivne kompetencije i razvijaju pozitivniji odnos prema zajedničkim vrijednostima u što su uključeni i učitelji/nastavnici te cijela školska zajednica i organizacije koje u njoj djeluju.

Učitelji osnovnih škola, učenici i obitelji, udruge i druge nevladine organizacije koje se bave učenjem zalaganjem u zajednici

1. izrada didaktičkog priručnika za inovativno obrazovanje zajedničkim vrijednostima na temelju metodologije učenja zalaganjem u zajednici (SL)

2. Izrada kompleta alata za poticanje suradnje u obrazovanju prema vrijednostima putem SL pristupa između škola, volonterskih udruga i nevladinih organizacija, roditelja i drugih dionika zajednice, uključujući alate za prakse učenja zalaganjem u zajednici

3. izrada web platforme znanja, učenja i umrežavanja o obrazovanju za zajedničke vrijednosti

ProgettoMondo MLAL (Italija), Udruga Breza (Hrvatska), Dokkica (Hrvatska), Golosine (Italija), škola Malala (Španjolska)

Vijesti iz projekta