PROJEKT: ART & EARTH

 • PISMA PRIJATELJIMA U BURKINA FASO
 • AFRIKANAC U „SJENČICI“, U „MAKU“
 • DONACIJA ZA BURKINU FASO
 • USPJEŠNA PREZENTACIJA
 • TISKOVNA KONFERENCIJA
 • OSLIKAVANJE TRAMVAJA
 • U MAKU ZNAJU SVE O AFRICI
 • UMJETNIČKA SKUPINA SOLSTIZIO
 • KREATIVNE RADIONICE
 • POSJET PREDSTAVNIKA
 • EDUKACIJE U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA
 • RAZMJENA POKLONA U ŠKOLAMA

PROJEKT: ALEN

 • REGIONALNA PREZENTACIJA
 • SASTANAK MLADIH I VRŠNJAKA

PROJEKT: OSIJEK – GRAD DOBRIH PORUKA

USLUGA PRODUŽENOG BORAVKA