• Zahvalnica Gradonačelnika grada Osijeka za izuzetnu kreativnost i originalnost u socijalno humanitarnom radu, 2004.
 • Državna nagrada za volontiranje za 2007. godinu
 • GRB GRADA OSIJEKA za osobita ostvarenja u području socijalne skrbi te jedinstven primjer kreativnog i volonterskog rada s djecom i mladima, 2008.
 • Nagrada Osječko-baranjske županije u znak priznanja za iznimna postignuća na području Osječko-baranjske županije u 2011.
 • Godišnja nagrada Volonterskoga centra Osijek za primjer dobre prakse uključivanja volontera:
  Festival Zemlja bez granica (2015. godina)
 • Dobitnici Zelene povelje – javnoga priznanja Osječko-baranjske županije za doprinos izgradnji ekološki osviještenog odnosa mladih prema globalnim pitanjima razvoja za suvremene civilizacije i njihovom osposobljavanju za aktivno djelovanje u procesu oblikovanja održivoga razvojnoga koncepta lokalnih zajednica. (2016. godina)

 • Godišnja volonterska nagrada 2018. za doprinos poslovnog sektora razvoju volonterstva, volonteri Udruge Breza iz Raiffeisenbank Austria d.d i posebno priznanje za angažman u zajednici Brezinoj volonterki Doris Kopf
 • Godišnja nagrada Volonterskoga centra Osijek za pojedinačni volonterski angažman – volonteri Udruge Breza:
  • Emil Kudeljaš (2006. godina)
  • Lana Gorianzky (2008. godina)
  • Marijana Jukić (2010. godina)
  • Marija Jaman, Anita Valo i Jelena Radan (2011. godina)
  • Ema Rajndl (2015. godina)

GALERIJA