3. seminar Razvoj preventivnih usluga, specijaliziranog udomiteljstva, jačanje kapaciteta roditelja i zajednice

Za kraj ove neizvjesne godine organizirali smo seminar za pružatelje socijalnih usluga, nažalost on line. Seminar je održan 21. i 22. prosinca, a sudionici su imali priliku čuti švicarske stručnjake Larissu Iacarino i Besnika  Piraja, socijalne pedagoge koji imaju veliko iskustvo u radu s korisnicima, roditeljima i udomiteljima, a također dobro poznaju primjere dobre prakse i suradnje s donositeljima odluka i intervencijama za osnaživanje zajednice.

Sudionici ovog stručnog seminara su bili djelatnici Centra za socijalnu skrb Vukovar, Obiteljskog centra Vukovar, ravnateljica i stručni djelatnici Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje, predsjednica udruge Dokkica i njezin stručni tim, te stručni djelatnici Udruge Breza koji rade u direktnom radu s korisnicima, ali i oni koji rade u programima prevencije i osnaživanju roditeljstva.

Iz autentičnih iskustava švicarskih predavača sudionici seminara iz Hrvatske mogli su stvoriti odličan uvid kako su organizirane švicarske usluge prevencije i specijaliziranog udomiteljstva, kakvu ulogu imaju mobilni timovi i koje sve oblike intervencije provede u zajednici kako bi socijalne usluge odgovarale potrebama svih korisnika.

Pitanja za naše predavače je bilo jako puno, a ono što je najvažnije nastalo je i nekoliko ideja kako bismo švicarska iskustva mogli implementirati u našoj praksi. Također, tijekom diskusije, nastao je i konkretan prijedlog kako ove dvije kulture mogu usko i neposredno surađivati u neformalnom obliku putem mreže koja bi bila platforma za neposredna rješenja i intervencije u slučajevima kada smo sve već postojeće i poznate iscrpili u radu s korisnicima.

Ova ideja je jednostavno rečeno, izvrsno rješenje u situacijama kada mislimo da rješenja nema i osjećamo nemoć da pružimo pomoć korisniku. Tada jedni drugima možemo biti izvrstan resurs za nove metode intervencije, a sve u svrhu osnaživanja korisnika socijalnih usluga.