Akcija u DOKKICI “Pitam, dakle zanima me”

Dječja osječka kreativna kućica provela je akciju pod nazivom “Pitam, dakle zanima me” na kojem je sudjelovala i predstavnica naše Udruge. Cilj ove akcije bio je pokretanje dijaloga između djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi i dionika lokalne zajednice kako bi se osigurali kvalitetniji uvjeti za razvijanje građanskih i aktivističkih kompetencija djece i mladih.  Dijalog se vodio o pet tema (obrazovanje, mediji, aktivizam, slobodno vrijeme i dječja prava) gdje je svaka tema  popraćena anketom uživo na web platformi čiji će rezultati poslužiti  kao daljnje smjernice djelovanja svih sudionika lokalne zajednice.