1. Festival obiteljskih igara

U sklopu projekta AktivirAJMO u Vukovaru je  17. lipnja održan 1. Festival obiteljskih igara na otvorenom  na kojemu su roditelji i djeca sudjelovali u glazbenim aktivnostima, pletenju vijenaca te pričanju priče.
Aktivnost je provedena u sklopu projekta AktivirAJMO sufinanciranoga sredstvima Fonda za aktivno građanstvo.
Projekt „aktivirAJMO“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.