Suradnja odgojno-obrazovnih ustanova i OCD-a

Kroz projekt MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje u sklopu Active Citizens Fund Hrvatska, odgojno-obrazovne ustanove i OCD-i iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije testirali su Model međusektorske suradnje u poučavanju GOO-a kroz provedbu pilot aktivnosti u školama. Zahvaljujemo udrugama DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, ISKRA waldorfska inicijativa, SNAGA KULTURE i Dječji kreativni centar “Dokkica” koje su zajedno s nama ostvarile suradnje i provele zanimljive aktivnosti s učenicima i nastavnicima u OŠ Jagode Truhelke, OŠ Blage Zadre u Vukovaru, OŠ Đakovački Selci, OŠ Vladimira Becića, OŠ Frana Krste Frankopana i OŠ Augusta Šenoe.