Brain gym radionice u Zajednici

U sklopu projekta Centar za razvoj djece i mladih koji Udruga Breza provodi kao partner s Udrugom za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“ iz Nove Gradiške, od travnja 2021. godine uspješno se provode brain gym radionice namijenjene djevojkama Socijalno-terapijske zajednice. Radi se o inovativnoj metodi učenja pomoću pokreta i vježbi za mozak, a pomažu u razvoju koncentracije, usredotočenosti i postizanju boljih uspjeha u svakodnevnom životu i u obrazovanju.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.470.411,00 kuna (100% sufinanciranje). Provedba projekta počela je 06.04.2020.godine i traje do 06.04.2022.godine. Dvogodišnji projekt provode u partnerstvu s: Udruga za autizam Sunce ( Nova Gradiška), Udruga za rad s mladima “BREZA” (Osijek), Dječji vrtić Radost (Novska) i “MI” Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju.
Ukupna vrijednost projekta je 1.470.411,00 kuna.
Područje provedbe projekta je Nova Gradiška, Novska, Osijek i Požega.