“Civilno društvo u pokretu – koja je vaša vizija?”

Platforma organizacija civilnog društva OBŽ – MOTUS 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐯𝐚 𝐤𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞/𝐤𝐢𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐬𝐭𝐨𝐣𝐞𝐜́𝐢𝐦 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐥𝐧𝐢𝐦 𝐢𝐳𝐛𝐨𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐚 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐨 𝐢𝐳𝐫𝐚𝐳𝐞 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐯𝐨𝐯𝐞 𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐞 𝐯𝐞𝐳𝐚𝐧𝐞 𝐳𝐚 𝐫𝐚𝐳𝐯𝐨𝐣 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐥𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐧𝐨𝐠 𝐝𝐫𝐮𝐬̌𝐭𝐯𝐚.
Dokument „𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐧𝐨 𝐝𝐫𝐮𝐬̌𝐭𝐯𝐨 𝐮 𝐩𝐨𝐤𝐫𝐞𝐭𝐮 – 𝐊𝐨𝐣𝐚 𝐣𝐞 𝐣𝐞 𝐯𝐚𝐬̌𝐚 𝐯𝐢𝐳𝐢𝐣𝐚?“ (link u dnu teksta) kandidatima nudi priliku da javnost upoznaju sa svojim stavovima i inicijativama koje mogu doprinijeti afirmaciji vrijednosti i načela važnih za daljnji razvoj demokratskog, uključivog, solidarnog društva te predanost implementaciji različitih modela suradnje i partnerstva s organizacijama civilnog društva kao važnih aktera razvoja lokalne zajednice.