Danube youth network – online kamp za mlade

U petak, 9. listopada, Udruga za rad s mladima Breza sudjelovala je u kampu za mlade u sklopu projekta Danube youth participation. Ovaj kamp se već godinama održava u Ellwangenu u Njemačkoj, no ove godine zbog epidemiološke situacije kamp je održan u online izdanju.

Na kampu su sudjelovali mladi iz različitih Dunavskih područja, uključujući i iz Osijeka, a u grupama su raspravljali o problemima u svojim lokalnim zajednicama i o načinima rješavanja istih.