Danube youth network u Bukureštu

Udruga za rad s mladima Breza članica je Dunavske mreže mladih kojoj je cilj povezivati mlade iz Dunavskih zemalja te ih osnaživati na područjima građanskog aktivizma, održivog razvoja i kulture. Osim projektnog sastanka, u Bukureštu smo imali priliku sudjelovati na panelu pod nazivom „Social meets Business: Innovative Social-Business Initiatives in Romania and the Danube Region“, gdje smo upoznali brojne utjecajne političare iz regije te im predstavili našu ideju Dunavske mreže mladih.