Razmjena iskustava dobrih praksi Australije u skrbi o osobama starije dobi

Tijekom travnja i svibnja, zaključno s 10. svibnja 2024., organiziramo ciklus seminara u Osijeku, Đakovu, Koprivnici, Zagrebu i Selcu. Predavačica Franci Buljat podijelit će dobre prakse Australije u skrbi o ranjivim skupinama i osobama starije dobi, a sa sudionicima će obraditi teme programa prevencije institucionalizacije i uloge rukovoditelja odnosno menadžera u osiguravanju visokokvalitetne skrbi i upravljanju ustanovom.

Predavanje smo održali u Udruzi Amadea za psihosocijalne potrebe u Đakovu i na Pravnom fakultetu u Osijeku za studente socijalnog rada, a slijede nam još tri grada u narednim danima.