Educirali mještane Jagodnjaka i Bolmana

Kako bi mještane baranjskih mjesta Jagodnjak i Bolman upoznali s kreativnim tehnikama i organizacijom javnih događanja, tijekom prosinca 2020. i veljače 2021. održana su dva seta radionica – decoupage na staklu i drvetu te radionica organizacije manjih događanja. Bila je ovo prilika za stjecanje novih vještina i znanja među različitim generacijama polaznika radionica.