Edukacija o Procjeni potreba i metodologiji istraživanja

U sklopu projekta MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje, provedena je dvodnevna edukacija od 27.3. do 28.3. u Rijeci koju je organizirala Udruga Delta – nositeljica projekta.

Edukacija pod nazivom ” Procjena potreba i metodologija istraživanja” pružila je našim djelatnicama te ostalim partnerima priliku upoznati i naučiti sve o istraživanjima, metodologiji, analizi rezultata te procjeni potreba i analizi dionika u istraživanju.

Edukacija se realizirala kao potreba partnera za proširenje znanja u svrhu boljeg provođenja istraživanja koja su predviđena projektom.