Edukacija o Procjeni potreba u Rijeci

Ovoga smo vikenda, 9. i 10.10., bili na edukaciji Procjena potreba, modul 2- obrada podatka u NVivo i SPPS programu. 

Naučili smo kako se unose podatci u programe i na koji način se analiziraju prilikom određenih istraživačkih radova.

Edukacija se provodila u sklopu projekta MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje kojega provode Udruga “Delta”, Centar za građanske inicijative Poreč, Udruga Breza iz Hrvatske i Menneskerettighetsakademiet iz Norveške.
Projekt je podržan s € 135.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.