Istražili potrebe i navike učenika

Prva aktivnost po projektu Isključi se! bila je fokus grupa s učenicima Trgovačke i komercijalne škole “Davor Milas”. Razgovarali smo o njihovim navikama i o tome kako upotreba mobitela utječe na uobičajeni radni dan, obavljanje školskih obveza i druženje s prijateljima. Učenici su došli do zanimljivih zaključaka koji će nam biti polazište za kreiranje i provedbu radionica na temu prekomjerne ovisnosti o internetu i društvenim mrežama.

Ova objava izrađena je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.