Fokus grupa za kurikul financijske pismenosti državljana trećih zemalja

Nedavno održana fokus grupu u Ploutos projektu kako bismo definirali strukturu kurikula financijske pismenosti za državljane trećih zemalja, kao novi edukacijski modul nakon poslovnog hrvatskog jezika koji upravo provodimo. Podršku su nam uz dvoje ukrajinskih izbjeglica Kristinu i Maxa, pružili i Ana Zrnić s Ekonomskog fakulteta i Romano Kristić iz Grada Osijeka. Aktivnost su zajednički proveli Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Udruga Breza.