Partnerski sastanak Arrival Regions

Sudjelovali smo kao izvoditelji ključnih aktivnosti u 5. partnerskom sastanku Interreg projekta Arrival Regions koji je s partnerima iz nekoliko EU zemalja održan 16. i 17. rujna u Osijeku u organizaciji Grada Osijeka. Bila je to prilika za razmjenu pilot akcija koje smo proveli u sklopu projekta, ali i javnih događanja za integraciju ne-Europljana.