Hibridni sastanak s partnerima iz Rumunjske

Zajedno s partnerima u projektu uspješno smo održali još jedan, ovoga puta hibridni partnerski sastanak na kojemu je tema bila priprema za predstojeći trening u Strasbougu te sudjelovanje na European Youth Days. Sastanak je održan u partnerskoj organizaciji u Rumunjskoj.