Istraživanje o radu Vijeća učenika

Kroz projekt „I mene se pita! – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19“ doznali smo kako se organizirao njihov rad u 2020. godini na konferenciji održanoj online 30. ožujka. Voditelji projekta iz nevladinih organizacija – DOKKICA, Delat, CGI Poreč, MMH i Info zona, predstavili su rezultate istraživanja provedenog u školama diljem Republike Hrvatske, kao i preporuke za organizaciju rada vijeća učenika izrađene upravo na temelju prijedloga učenica i učenika. Bila je to prilika za poslušati iskustva nekih od škola koje su uspješno organizirale rad vijeća učenika, kao i progovoriti o važnosti sudjelovanja učenika i učenica u pitanjima koja se tiču njihovih prava i obaveza, osobito u ovo izazovno vrijeme koje ostavlja sve više traga i na mentalno zdravlje mladih. Udruga Breza dala je podršku u diseminaciji i prikupljanju podataka.