Izrada plana lokalne integracije državljana trećih zemalja na području grada Osijeka

U petak i subotu, 23. i 24. studenoga 2018. u Kopačevu je održana radionica pod nazivom „Izrada plana lokalne integracije državljana trećih zemalja na području grada Osijeka“, koju je organizirao Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Na radionici su se okupili svi važni dionici u procesu integracije migranata na području grada Osijeka, od predstavnika lokalne samouprave do predstavnika civilnog sektora. Svi sudionici zajedno su radili na razvoju budućih scenarija za utjecaj migracije na grad, s posebnim naglaskom na pitanja stanovanja, obrazovanja, zaposlenja, zdravstvenu skrbi i socijalnu podrške.