Konferencija Mare Nostrum u Primoštenu

Sudjelovali smo na konferenciji Mare Nostrum: mladi Mediterana i sastanku Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu gdje smo se imali priliku povezati i osmišljavati programe za mlade kao i MED Forum 2020 koji će se održati u Šibeniku u travnju 2020.