Konferencija projekta “Mladi za grad”

U Staroj je pekari 16. ožujka održana konferencija projekta „Mladi za grad“ kojom je obilježen početak strukturiranih rasprava mladih i donositelja odluka s ciljem izrade novog Programa za mlade Grada Osijeka. Taj će strateški dokument objediniti i razraditi ciljeve i mjere kojima Grad Osijek želi odgovoriti na različite potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini i poboljšati kvalitetu njihova života, kao i standarde provedbe gradske politike za mlade. Osim nositelja projekta PRONI Centra na konferenciji je sudjelovalo preko 60 mladih, suradničke organizacije civilnog društva, škole, akademska zajednica i drugi stručnjaci. Sljedeća će se rasprava održati 30. ožujka na temu „Obrazovanje i razvoj kompetencija“.