Slobodno vrijeme važno je kvalitetno koristiti!

Kvalitetno korištenje slobodnoga vremena važan je dio životnih vještina koje naše djevojke također uče. To se odnosi na odlaske u kazalište gdje su pogledali zanimljivu komičnu operu Vesela udovica, a nekoliko su puta otišle i u kino. Kažu nam da se vesele zimi jer tada počinje i sezona klizanja. Dvije korisnice posjećuju teretanu, a bile su i na nekoliko koncerata organiziranih u sklopu manifestacija Festival svjetla i HeadOnEast. No, treba se znati zabaviti i u kućnoj atmosferi pa su odgajatelji osigurali zanimljive edukativne društvene igre kojima se razvija kritičko mišljenje i potiče osobni razvoj.

Aktivnosti se provode kroz projekt Priprema mladih u riziku za samostalni život koji je sufinanciran sredstvima Osječko-baranjske županije te uz podršku resornog Ministarstva.