Međunarodno znanstveno-stručna konferencija “Djeca i mladi u riziku od problema u ponašanju”

U okviru projekta TOGETHER održati će se Međunarodno znanstveno-stručna konferencija 4-ONE (ZA-JEDNO) s temom “Djeca i mladi u riziku od problema u ponašanju” sufinanciranoga sredstvima Švicarsko-hrvatskoga programa suradnje i Ureda za udruge Vlade RH, koju ćete moći pratiti 26. i 27. studenog putem Zoom aplikacije:
 
26. studenog od 9.30 do 16.00 sati:
 Join Zoom Meeting – Poveznica za uključivanje na konferenciju:
27. studenog od 9.00 do 14.30 sati
Join Zoom Meeting – Poveznica za uključivanje na seminare:
U prilogu je program konferencije.