Studijski posjet Norveškoj u sklopu projekta Modus

Kako se obrazovanje za građanstvo i ljudska prava provodi u Norveškoj? Kako udruge i institucije surađuju sa školama? Koje su sličnosti i razlike s hrvatskim kontekstom? 🇭🇷🇳🇴
Kroz dvodnevni studijski posjet raspravljali smo o ovim pitanjima s kolegama/kolegicama i suradnicima iz Menneskerettighetsakademiet, Centar za građanske inicijative Poreč, Udruga Delta i ISKRA waldorfska inicijativa.
Uz gostujuća predavanja i ‘terensku nastavu’, imali smo priliku razmijeniti iskustva s norveškim organizacijama i institucijama koje rade sa školama i dosta smo impresionirani njihovim primjerima dobre prakse.
Razgovarali smo s članom krovne organizacije vijeća učenika Schools Student Union of Norway koji je trenutno na čelu organizacije nacionalne kampanje Operation Day’s Work koju već oko 60 godina vode i provode srednjoškolci i srednjoškolke i mladi do 26 godina.
Posjetili smo Klimahuset (Climate house), dio Prirodoslovnog muzeja primarno namijenjenog edukaciji djece i mladih o uzrocima i posljedicama klimatskih promjena te mogućnostima za djelovanje, gdje nas je biologinja i edukatorica provela kroz programe koje provode s norveškim srednjim školama.
O edukativnim programima vezanim uz teme diskriminacije, rasizma, antisemitizma i prava manjina razgovarali smo s voditeljicom programa za osnovne škole u HL-senteret – The Norwegian Center for Holokaust and Minority Studies.
_______________
Studijski posjet se odvija u okviru projekta “MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje” u sklopu Active Citizens Fund Hrvatska i podržan je sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.