Održana završna konferencija projekta MODUS u Rijeci

U petak je završila dvodnevna završna konferencija projekta „MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje“. Pretresli smo „Regionalne školske priče“ i čuli različite perspektive u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja u Rijeci, Istri i Osijeku glasovima predstavnika Nansen Dijalog Centra, Osijek to GOO, Osnovne škole Vladimira Becića, Grada Rijeke, Grada Pule i Istarske županije.
Maša i Sunčica (iz Udruge Delta i Centra za građanske inicijative Poreč ) predstavile su MODUS model suradnje, a Tina Đaković iz Kuće ljudskih prava predstavila nam je Preporuke i smjernice iz projekta SKOCKANO ✍️
Na kraju prvog dana obogaćeni smo norveškim praksama provedbe građanskog odgoja i obrazovanja, na Zoomu nam se pridružila Lillian Hjorth, direktorica Akademije za ljudska prava iz Osla.
Drugi dan predstavljeno je devet primjera dobrih praksi u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja, a zatim je održan i sastanak GOOD inicijative.
Foto: Marko Laća
_____________
Konferencija „Škole i udruge za građanski odgoj i obrazovanje – prostori suradnje“ održala se u Hotelu Jadran, a provela se u sklopu projekta „MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje“. Projekt provodimo s Centar za građanske inicijative Poreč, Udruga Breza iz Hrvatske i Menneskerettighetsakademiet iz Norveške.
Projekt „MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje“ je podržan sa 135.000 € kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt se provodi uz sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.