Multiplier event u sklopu projekta Grandma’s story

Projekt Grandma’s story bliži se  svom završetku. Sa željom da podijelimo rezultate projekta široj publici i predstavnicima javnih ustanova i organizacija civilnog društva, Muzej Slavonije je u suradnji s Udrugom Breza organizirao događanje predstavljanja završnih rezultata projekta Grandma’s story, 8. svibnja u Muzeju Slavonije.

Na događanju smo  predstavili rezultate rada, materijale i smjernice za izobrazbu osoba za rad s mladima koji će proširiti i razvijati kompetencije u radu s mladima i  mladim migrantima u interkulturalnim sredinama. Materijali se mogu preuzeti na web platformi www. grandmas-story.eu, a mogu se koristiti kao vodiči za: organizaciju digitalnih i pop-up izložbi, kreiranje baštinskih puteva migranata, programe naobrazbe i sakupljanje osobnih priča.

Na događanju je sudjelovala i naša Anica Pašalić, koja je sudjelovala u projektu i u sklopu kojeg je  podijelila svoju intimnu, migrantsku priču  te time pokazala važnost zapisa i očuvanja osobnih priča, ali i naslijeđa novih i onih starijih migranata. Njenu  priču možete potražiti među drugim pričama na web platformi projekta www. grandmas-story.eu .