Na partnerskom sastanku Below 10 projekta u Bukureštu

O pilot aktivnostima u prevenciji ranoga napuštanja školovanja u šest EU zemalja, razgovaralo se na partnerskom sastanku održanom u studenome u Bukureštu.  I ovoga puta mnogo dobrih ideja i inovativnih modela u sklopu Erasmus + projekta Below 10 koji se polako privodi kraju.