Na tematskoj sjednici saborskog Odbora

Kao pružatelji socijalnih usluga, na kraju studenoga sudjelovali smo online na tematskoj sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbora za mlade Hrvatskog sabora. Tema je bila nedostatni smještajni kapaciteti za djecu u alternativnoj skrbi, a na inicijativu pravobraniteljice za djecu. Ured pravobraniteljice odmah je istaknuo zabrinutost oko slaboga napretka deinstitucionalizacije skrbi te da su glavni problemi prekobrojnost, neprimjeren smještaj i nedovoljan broj stručnog kadra te izostanak udomiteljstva kao najboljeg oblika alternativnoga smještaja.

Brojni okupljeni predstavnici donositelja odluka, ustanova, udruga i privatnih pružatelja složili su se da je nužno raditi na promociji udomiteljstva, osnaživanju obitelji te osigurati stambene jedinice za organizirano stanovanje uz pomoć odgajatelja. Kako se radi o iznimno složenoj temi na kojoj zbog online praćenja nismo bili u mogućnosti dati svoje povratne informacije, uskoro će se sazvati nova sjednica kako bi se provela daljna rasprava i ponudila i druga rješenja.