Okrugli stol o nedostatku smještajnih kapaciteta

Sudjelovali smo na okruglom stolu o nedostatku smještajnih kapaciteta i važnoj ulozi udomitelja za djecu i za odrasle koji je organizirao Hrvatski zavod za socijalni rad, Županijska služba za udomiteljstvo koja je početkom godine počela djelovati u prostorima Obiteljskog centra u Osijeku. Tom smo prilikom predstavili i naš jedinstveni u Hrvatskoj pilot program PUT – podrška udomiteljskom trajanju. Radi se o trogodišnjem programu edukacije i osnaživanja udomitelja kako bi se spriječilo sagorijevanje i dugoročno utjecalo na smanjivanje broja djece u institucijama, odnosno u izvanobiteljskom smještaju. Program obuhvaća i podršku korisnicima (djeci) koji sudjeluju u aktivnostima primjerenim njihovoj dobi s ciljem socijalizacije, usvajanje zdravih navika i stjecanja životnih vještina.
___________________________________________________________________
Ova objava izrađena je uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Udruge Breza i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.