Novi projekt – Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici

U partnerskoj ulozi upustili smo se u novi projekt Europskoga socijalnoga fonda pod nazivom Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici čiji je nositelj zagrebačka Udruga Igra, dok su uz Udrugu Breza partneri i splitska Udruga MoSt te Ardura iz Šibenika. Projekt će omogućiti djeci i mladima iz alternativne skrbi, djeci i mladima s problemima u ponašanju i članovima njihovih obitelji dostupnost i visoku kvalitetu socijalnih usluga s naglaskom na individualizirani pristup, kako bi se povećala njihova socijalna uključenost na području RH.  Ciljevima projekta postiže se razvoj mreže pružatelja socijalnih usluga u zajednici (organizacija i stručnjaka koji u njima rade) i povećava teritorijalna dostupnost socijalnih usluga u zajednici, zatim širenjem i unapređenjem socijalnih usluga omogućit će se dostupnost visokokvalitetnih socijalnih usluga djeci i mladima iz alternativne skrbi, djeci i mladima s problemima u ponašanju i članovima njihovih obitelji, a osposobljavanjem stručnjaka koji rade s pripadnicima socijalnih skupina, diseminacija izrađenog modela za pružanje socijalnih usluga u zajednici. Aktivnosti su usmjerene na direktne korisnike te njegovu užu i širu okolinu kako bi se postignuta promjena zadržala dugoročno pa će se digitalnom kampanjom, koja će se provoditi za cijelo vrijeme trajanja projekta kao i izradom online priručnika, utjecati na svaku od navedenih skupina i širu javnost. Provedbom projekta omogućit će unapređenje usluga  u radu sa 100 korisnika (mladi od 15 -29 godina do navršene 30 godine života) i 20 članova obitelji u četiri županije (Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska i Šibensko-kninska županija).

Projekt je započeo u travnju 2020. godine i trajat će do travnja 2022. Pod kodnim brojem UP.02.2.2.06.0365 odobren za dodjelu sredstava u sklopu Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” u vrijednosti od 1.499.632,91 kn.