Održali radionicu za unaprjeđenje poduzetničkih vještina

U srijedu, 23. ožujka, smo imali prilike voditi radionicu za studente Ekonomskog fakulteta u Osijeku koja se bazirala na unaprjeđenju poduzetničkih vještina kod mladih i budućih poduzetnika.
Radionica je održana u obliku forum teatra – gdje su studenti imali prilike ući u uloge i iznijeti problem, koji su smatrali svakodnevnim, ostalim kolega što je kasnije vodilo do diskusije te do osvješćivanja i razvijanja socijalne inteligencije.
Ova radionica se održala u sklopu Erasmus + projekta Upenskills te gdje smo zadnjih nekoliko mjeseci radili na alatima koji su potrebni kod budućih mladih poduzetnika te smo izradili metodičke karte koje se mogu upotrebljavati u različitim edukacijama i radionicama.
Ovdje se nalazi link na kojemu se mogu pronaći sve metodičke karte: http://upenskills.eu/tools/