Održan 9. i 10. Modul u Slavonskom Brodu

U svibnju i srpnju Udruga Breza održala je 9. i 10. modul u Slavonskom brodu i time završila edukaciju od sveukupno 10 modula.  Deveti modul održan je preko ZOOM platforme s temama 1. Konflikt Management i
2. Sagorijevanje, a 10. modul održan je uživo s temama 1. Standardi Kvalitete te 2. Individualna podrška u osamostaljivanju / pravna podrška. Sudionici su bili članovi stručnog tima iz Kuće sretnih ciglica. Organiziran je i stručni posjet Kući sretnih ciglica 5.7.2021. Predavači su bili doc.dr.sc. Daniela Šnicek i dipl.iur. Lana Gorianzky.