Održana IKT edukacija

Prošli tjedan održana je IKT edukacija u sklopu projekta „OTPORNI – OCD – i za lokalnu zajednicu“. Aktivnosti edukacije bile su usmjerene na izobrazbu zaposlenika, članova i volontera organizacija civilnog društva u području primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

U suradnji s tvrtkom Gauss Development, 16 volontera i zaposlenika iz Udruge Iskra, Breza i Betula osnažili su svoje kompetencije u području kreativno-istraživačkog komuniciranja i kreiranja sadržaja za komunikacijske alate kao i digitalnog marketinga i SEO-a. Vjerujemo kako će svim pripadnicima naše Udruge navedena edukacija poslužiti kao kvalitetan temelj za daljnji rad, djelovanje i profesionalni razvoj.