Održani stručni seminari u sklopu projekta Together

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 12. i 13. listopada su održani stručni seminari pod nazivom „Švicarski primjeri dobre prakse socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelji u riziku“ u sklopu projekta „Together“.

Seminari su bili namijenjeni stručnjacima iz sustava socijalne skrbi, pružateljima socijalnih usluga, ravnateljima ustanova, akademskoj zajednici, studentima te predstavnicima donositelja odluka i organizacijama civilnog društva koje pružaju socijalne usluge.

Unatoč pandemiji virusa COVID-19 uspješno smo organizirali stručne seminare poštujući sve epidemiološke mjere, a seminari su okupili pedeset sudionika uživo i još toliko on-line.

Zahvalni smo na dolasku švicarskih stručnjaka iz sustava socijalne skrbi, kao i onih koji su nam se pridružili on-line slikom i zvukom te nam na najbolji mogući način približili svoja iskustva u procesima deinstitucionalizacije i transformacije velikih ustanova u male jedinice primjerenije djeci i mladima. Švicarski sustav socijalne skrbi je svoj proces deinstitucionalizacije započeo u ranim 70 – tim godinama i tijekom pedesetak godina razvili su transparentan i diferenciran sustav pružanja socijalnih usluga usmjerenih na individualne potrebe korisnika. Fokus je na djetetu/ mladoj osobi u potrebi ili riziku, a cilj je osnažiti mlade za samostalan život na način da stručnjaci u svom radom ne čine stvari umjesto korisnika nego mu pomažu da ostvari svoje potencijale. Tržište socijalnih usluga u Švicarskoj je razvijeno, diferencirano i konkurentno te pristupačno svim pružateljima usluga na jednak način.

Naši gosti predavači su bili Fredi Kuffer, ravnatelj organizacije BEO Heimgarten i voditelj projekta Together u Švicarskoj , Sissy Raebel ravnateljica WG-a Heimgarten, Martina Suter, voditeljica Centra za kompetencije Schlossmatt Bern, Henriette Grenacher, ravnateljica KESB Thun, Reto Zublin, voditelj organizacije SORA Bern i Nils Jenkel sa Sveučilišta u Bazelu. Svatko od njih na svoj nam je način predstavio djelovanja organizacija i ustanova sa stajališta pružatelja socijalnih usluga, nadležnih pravnih tijela kao i softverskog programa za praćenje napretka korisnika i vrednovanja rada stručnjaka u direktnom radu s korisnicima.

Sva navedena predavanja i diskusije obuhvatile su dvije iznimno važne teme: Diferencirani tretmani i socijalne usluge za djecu i mlade s problemima u ponašanju te međusektorsku suradnju i aktivnu participaciju korisnika u procesu odlučivanja.

Dio seminara uključivao je i posjete Centru za pružanje socijalnih usluga u zajednici Klasje i Dječjem kreativnom centru DOKKICA, gdje smo razmijenili iskustva iz prakse.

U neformalnim razgovorima tijekom trajanja seminara, ali i kroz evaluacijske upitnike, saznajemo kako su sudionici ove stručne seminare doživjeli kao jedno sasvim drugačije iskustvo koje je kod naših stručnjaka rezultiralo motivacijom za kreiranjem pozitivnih promjena. Upravo to i jest cilj ovakvih stručnih skupova kojih će tijekom trajanja projekta Together biti još.