Osnaživanje mladih žena u sklopu projekta SPACE4US

Udruga Breza dio je projekta SPACE4US – “Model iskustvenog učenja za osnaživanje mladih žena” u kojemu sudjeluje 9 organizacija iz 7 europskih zemalja, Španjolske, Poljske, Cipra, Italije, Portugala, Litve i Hrvatske. Prvi sastanak održan je u Veroni, a razgovarali smo o prvim koracima projekta čiji je cilj ukazati na teškoće s kojima se suočavaju djevojke u riziku od socijalne marginalizacije i razviti alate kojima bi ih se osnažilo.