Međunarodni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

I mi smo sudjelovali na X. međunarodnom skupu 𝙊𝙨𝙣𝙖𝙯̌𝙞𝙫𝙖𝙣𝙟𝙚 𝙥𝙤𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙟𝙖𝙡𝙖 𝙯𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙞𝙫𝙣𝙚 𝙖𝙠𝙩𝙞𝙫𝙣𝙤𝙨𝙩𝙞 𝙪 𝙯𝙖𝙟𝙚𝙙𝙣𝙞𝙘𝙞 koji je organizirao Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Predstavili smo preventivne programe koje provodimo u kontekstu pružanja socijalnih usluga.