Edukacija o oblicima i mogućnostima participacije djece i mladih u alternativnoj skrbi

Devetog se svibnja u našem Trening centru Čepinski Martinci održala edukacija za stručnjake i djecu i mlade (korisnike) na kojima su dobili informacije o oblicima i načinima participiranja tijekom boravka u skrbi. Aktivnost je to koja se provodi u sklopu višegodišnjeg programa ISKORAK, usmjerenog unapređenju procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju u ustanovama socijalne skrbi i pravosuđa. Provode ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, Ministarstvom pravosuđa i uprave i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom.

Predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu u RH održala je interaktivno predavanje “Ljudska prava, prava djece i njihova važnost za alternativnu skrb u kontekstu participacije”, a zatim je uslijedio rad u dvije grupe, mladi i odrasli, na temu participacije djece i mladih u alternativnoj skrbi.