Posjetili smo buduću prijestolnicu kulture – Novi Sad

Zajedno s još deset udruga i organizacija koje djeluju izvan institucionalnog sektora u području neovisne kulture i umjetnosti, te u suradnji s predstavnicima Grada Osijeka, posjetili smo Novi Sad koji će 2021.  nositi naslov Europske prijestolnice kulture. Susret se održao u sklopu aktivnosti Fondacije Novi Sad 2021. s naglaskom na međunarodnoj projektnoj suradnji i uključivanja osječkog kulturnog sektora u program Novog Sada 2021. Bila je to ujedno i prilika za upoznavanje s konceptom kulturnih stanica koje se otvaraju u Novom Sadu kroz pripremni program kulturne prijestolnice i pod motom kulturne demokratizacije i decentralizacije.