Predstavljanje projekta Start the Change lokalnim dionicima

U petak, 4.12., je u sklopu Arrival Regions, INTERREG CENTRAL EUROPE projekta kojega Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka provodi kao partner, održana druga po redu radionica koja se bavila primjerima dobre prakse integracije migranata i izbjeglica, a na radionici su sudjelovali svi važni dionici procesa uključivanja izbjeglica u život lokalne zajednice.

Udruga Breza na radionici je predstavila svoj trogodišnji europski projekt Start the Change, a konkretno smo pričali o iskustvima kampova za mlade na Lampedusi i u Španjolskoj, u kojima smo kroz projekt sudjelovali zajedno sa svojim mladim volonterima.