Predstavljanje knjige Dizajneri sa Zlatnog brda – od Mons aureusa do Bauhausa

U ponedjeljak, 4.listopada 2021., u prostorima Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku održalo se događanje Predstavljanje koncepta novog europskog Bauhausa i promocija knjige Dizajneri sa Zlatnog brda – od Mons aureusa do Bauhausa.

 

Knjiga Dizajneri sa Zlatnog brijega o Otti Bergeri i Andoru Weiningeru, velikim umjetnicima podrijetlom iz Baranje koji su imali važnu ulogu u utjecajnoj umjetničkoj školi Bauhaus u prvoj trećini XX. stoljeća, prošla je svojevrstan trnoviti put da bi u jesen 2021. godine bila objavljena.

Inicijalno je zamišljena 2013. godine, a projekt je formaliziran kao suizdanje Muzeja suvremene umjetnosti i Saveza mađarskih udruga u Belom Manastiru.

Nekadašnja umjetnička savjetnica i voditeljica Dokumentacijskog i informacijskog odjela MSU-a Jadranka Vinterhalter i viša kustosica MSU-a Vesna Meštrić, navedena kao izvršna urednica, napisale su uvodni dio knjige u kojemu se kompetentno predstavlja djelovanje studenata Bauhausa podrijetlom iz Jugoslavije.

Na sadržaju knjige i prikupljanju i osiguravanju građe intenzivno se radilo sve do početka 2015. godine, kad je knjiga bila posve spremna za tisak. To se, međutim, nije dogodilo.

Između inicijalnih nakladnika MSU-a i SMU-a od 2015. godine izgubljen je kontakt, a Savez mađarskih udruga je u međuvremenu, kao pravna osoba, ugašen. Unatoč tome, sve se vrijeme knjiga povremeno dopunjavala i obogaćivala, da bi se dogodile sretne okolnosti – sav taj rad savršeno odgovara inicijativi Grada Osijeka da se uključi u projekt EU Novi europski Bauhaus te nastojanju Udruge Breza da stvori kulturni centar Otti Berger u Zmajevcu. Zahvaljujući tim okolnostima svi su na dobitku: Grad Osijek i Udruga Breza shvaćajući da je sadržaj knjige veliki doprinos njihovim zajedničkim inicijativama, a knjiga je dobila financijsku injekciju za pokrivanje troškova tiskanja; s druge strane, pokazat će se, javnost je obogaćena za sadržajnu sintezu koja govori o spomenutim umjetnicima Bauhausa, ali i o značajnim zavičajnim kulturnim korijenima koji su bitno utjecali na opuse tih umjetnika svjetskoga glasa. Tisak ove knjige dovršen je u jesen 2021. godine u tiskari Robi-graf u Zagrebu. Ona je prva od dviju knjiga u projektu Grada Osijeka i Udruge Breza. Druga knjiga, na kojoj se radi, dat će koncepcijski okvir ovdašnjeg projekta Novi europski Bauhaus temeljen na kontekstu izloženom u prvoj knjizi.

Knjiga će se mnogima doimati i kao otkriće, iako se u velikom dijelu percepcije fenomena dvoje umjetnika porijeklom iz Baranje zapravo radi o tome da je građa o njima dosad bila raspršena i fragmentarno interpretirana, pa u našoj javnosti i zapostavljena. Stoga treba istaknuti tko je pridonio nastanku knjige. Sadržajno i ilustrativno bogatstvo ove knjige omogućeno je velikom susretljivošću niza institucija i ustanova i nesebičnim doprinosima mnogih pojedinaca: svjedoka vremena, kolekcionara i dobrih znalaca obrađivane problematike.

Muzej Slavonije iz Osijeka pomogao je izdanju knjige na više načina, počevši od ustupanja arheološke građe iz prapovijesti i staroga vijeka, a posebno iz razdoblja antičkog Ad Novasa, odnosno Zmajevca, pa do uključivanja u projekt muzejskih stručnjaka. Kustosica Muzeja Slavonije Tunde Šipoš Živić povezala je izvore građe iz Muzeja Slavonije i istraživački rad Saveza mađarskih udruga.

Dio vrijedne građe ustupio je Muzej Janus Pannonius iz Pečuha, grada koji je 2010. godine uz Essen i Istanbul bio europska prijestolnica kulture. Tom je prilikom Muzej Janus Pannonius priredio veliku izložbu “Od umjetnosti do života”, koja je sažeto prikazala rad Mađara u Bauhausu. Eksponati za tu izložbu prikupljeni su iz trinaest njemačkih, šesnaest mađarskih, tri američke i jedne zagrebačke zbirke, a među najvažnijima bio je doprinos Bauhausovog arhiva u Berlinu, gdje su radovi nakon Pečuha ponovo izloženi.

Terenski i istraživački rad odvijao se u organizaciji Saveza mađarskih udruga. To je bilo osobito važno jer je dotad oskudna i raspršena građa dobila zaokružen kontekst, što je cjelokupnoj tematici dalo neviđen poticaj, a istovremeno je potaknulo da se takva građa ubuduće čuva i vrednuje. U opsežnom i iscrpnom impresumu precizno su i pedantno opisani pojedinačni angažmani i aktivnosti mnogih suradnika na knjizi, a čijem se entuzijazmu za očuvanje vlastite kulturne baštine treba iskreno zahvaliti. To su prije svih bile Hajnalka Bisztrican, Beata Kovač, Piroška Kiš, Brigita Milić, Rozalija Köszegi i Marta Angyal.

Knjizi su nesebično i dobrovoljno pomogli, mada zavičajno ne pripadaju ovome kraju, profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu dr. sc. Tamás Kondor i njegovi studenti te voditelj Etnografskog odjela Muzeja Janus Pannonius Istvan Burjan. Druge aspekte fenomena osvijetlili su zagrebački kolekcionar umjetnina dr. sc. Josip Kovačić i autorica monografije o Školi primijenjene umjetnosti i dizajna iz Zagreba profesorica Zrinka Tatomir.

Autor pogovora Grgur Marko Ivanković smatra da su koncept i oblikovanje knjige u duhu Bauhausa svojevrstan hommage nama nedovoljno poznatim našim umjetnicima i njihovim svjetskim kreativnim umjetničkim dosezima.

“Ova knjiga, uz mnogo drugoga”, komentirao je rođeni Osječanin židovskoga podrijetla Branko Lustig, čuveni hrvatski filmski producent i oskarovac, “otkriva nam dvoje iznimnih umjetnika o kojima podaci i vrednovanja bijahu razasuti na mnogim mjestima, često nedostupnim. Istodobno, otkrivamo i dvije po mnogočemu globalno uspješne i plodne sudbine ljudi s korijenima na gotovo istom mjestu sjeveroistoka Hrvatske.”

Renomirani eksperti za tematiku ove knjige u svojim su recenzijama dali, uz iznimno visoke ocjene, dodatne naglaske, što se iz priloženih predgovora itekako može iščitati. Kustos i likovni kritičar međunarodne reputacije Želimir Koščević ocjenjuje da ova knjiga znanje o kulturnoj pozadini Baranje proširuje na europski kontekst. Feđa Vukić, redovni profesor i današnji predstojnik Studija dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smatra da nakon ove knjige Baranju više nećemo gledati i shvaćati na isti način, a književnik i publicist Delimir Rešicki naglašava da je knjiga prvorazredni kulturni događaj međunarodne razine.

Baranjske motive korištene u knjizi snimili su Mario Romulić i Dražen Stojčić, autor ilustracija je Zsófia Alkotójuk Fabian, tipografije dr. sc. Nikola Đurek, a slikovne priloge digitalno je pripremila Marija Matijašec.

Napokon, zaslugom i ustrajnošću autorskog tima Shm ova je knjiga sadržajem i izgledom upravo takva kakva je. Autor koncepcije i sinteze je dr. sc. Milan Sivački, redaktor knjige bio je Mario Rebac. Priloge je sadržajno uskladio i završno dopunio Miroslav Ambruš Kiš, tekst je lektorirala Mirna Bojanić, a knjigu je dizajnirao i za tisak pripremio Bojan Sivački.

 

U predvorju dekanata, gdje je događaj održan, bila su izložena i tkanja Udruge Breza. Tkanja su izrađena za vrijeme manifestacije U gostima u srpnju, a bila su inspirirana životom i radom Ottie Berger. Nakon završetka formalnog dijela programa, svi okupljeni nastavili su neformalno druženje uz osvježenje, također u duhu Bauhausa.