Predstavljen projekt Together

Predstavljanje projekta „ Together“ pred medijima održalo se u prostorijama Centra za socijalnu skrb Vukovar, 15.07.2019.godine. Nositelj projekta je Udruga za rad s mladima Breza, a partneri su CZSS Vukovar i dvije švicarske organizacije BEO Heimgarten i Berghof Starenegg.

Projekt su predstavili predstavnici Udruge Breza: Gordana Ilakovac, voditeljica projekta i Vladimir Mateljić, izvoditelj projekta kao i partner u projektu CZSS Vukovar, ravnatelj Centra, Zvonimir Rogulja. Na predstavljanju projekta očitovali su se i predstavnici Grada Vukovara i VSŽ: Dalibor Žigić, suradnik u uredu za socijalnu skrb, te Darko Dimić, pročelnik za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt je vrijedan 1.491,14 kn, finaciran je iz fonda švicarsko-hrvatskog partnerstva pri Uredu za Udruge, a cilj mu je razvijanje socijalnih usluga koje ne postoje na području Vukovarsko- srijemske županije kao i umrežavanje civilnog, javnog i privatnog sektora u svrhu decentralizacije a sve u korist krajnjih korisnika, djece u riziku i njihovih obitelji.

Predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci tijekom kojih će se održati tri studijska putovanja u Švicarskoj kako bi stručnjaci iz ovog područja i predstavnici lokalne samouprave imali priliku vidjeti i upoznati primjere dobre prakse, te tri seminara koje će održati stručnjci iz Švicarske kako bi svoja kvalitetna iskustava približili našim stručnjacima u radu s djecom i mladima. Naglasak je na individualiziranom pristupu djeci kao i na decentralizaciji i prevenciji institucionalizacije.

Tijekom trajanja projekta planira se implementirati konkretna socijalna usluga produženog boravka za djecu u riziku kao oblik prevencije izdvajanja djece iz obitelji i/ ili institucionalizacije zbog poremećaja u ponašanju. Usluga produženog boravka orijentirat će se na djecu od 6 – 12 godina gdje će stručni tim raditi na poboljšanju njihovih socijalnih i životnih vještina kao i na školskom uspjehu. U rad će biti uključeni i roditelji kojima će se kroz savjetodavni, individualni i grupni rad, nastojati poboljšati roditeljske kompetencije.

Centar za socijalnu skrb( ravnatelj, Zvonimir Rogulja) naglašava važnost ove suradnje jer prevencijom asocijalnog ponašanja sprječavaju negativno djelovanje na zajednicu i povratak u sustav socijalne skrbi novih generacija korisnika.

Predstavnici Grada i Županije pozdravljaju ovaj projekt kao i sve slijedeće na sličnom tragu jer su svjesni da Vukovrsko-srijemska županija i sam grad Vukovar imaju previše poteškoća, a premalo ili nimalo provoditelja socijalnih usluga ovog tipa.

U konačnici, zajednički nam je interes – sretno i uspješno dijete.