Priprema za debatu o odgovornosti influencera i njihovu utjecaju na mlade

Druga radionica u sklopu projekta Isključi se! bila je priprema za debatu o odgovornosti influencera i njihovu utjecaju na mlade. Učenici su se najprije okušali u suradničkoj aktivnosti spuštanja obruča, a zatim su u skupinama prikupljali podatke i osmislili afirmacijske i negacijske argumente. Iako im je tema bliska i poznata, prvi su se puta susreli s metodom debate što je predstavljalo izazov. Nekima je bilo teško zastupati tezu s kojom se osobno ne slažu, a što su zaključili saznat ćemo na sljedećoj radionici.
Ova objava izrađena je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.